Kornik to zwierzę z rodziny chrząszczy. Na świcie występuje ok. 4 tys. gatunków korników, a w Polsce ponad 100 gatunków.Jego długość waha się od 0,6mm do 13 mm. Korniki mają kształt ciała walcowaty,koloru brunatnego, szarego lub czarnego. Większość korników żyje pod korą lub w drewnie drzew, gdzie wygryzają zawiłe systemy chodników. Od komory godowej (zwykle w korze, drążona przez samca) samica wygryza chodnik macierzysty (jeden lub kilka), w którego zagłębieniach (nyżach) znosi jaja. Wylęgłe larwy drążą chodniki larwalne, zakończone kolebką — miejsce przepoczwarczania. Korniki żywią się sokiem roślinnym, drewnem lub hodowanym przez siebie grzybem. Wiele gatunków korników jest groźnymi szkodnikami lasów. Pospolity w Polsce kornik drukarz, atakuje świerk, rzadko sosnę i modrzew. Kornik sześciozębny,(jego długość to od 6 do 8 mm w Europie i pn. Azji), i cetyniec (większy) żerują głównie na sośnie. Jodłowiec krzywozębny, jest długości ok. 2,7–3,2 mm i żyje w Europie (z wyjątkiem pn.) — na jodle.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.