Konwencja Ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) to nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.
Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako "wodno-błotne". Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.
Jest to 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych; naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi.
W czerwcu 2003 roku objęte Konwencją Ramsarską jest 1288 obszarów o łącznej powierzchni ponad 108 mln hektarów. Do tej pory podpisało ją 136 krajów, a początkowymi sygnatariuszami w 1971 roku było 18 państw. Najwięcej obszarów wykazanych w spisie Konwencji Ramsarskiej ma Wielka Brytania, a największą powierzchnię tych obszarów Kanada.
Co 3 lata odbywają się spotkania uczestniczących w konwencji państw, a siedziba organizacji mieści się w Szwajcarii w mieście Gland.
Polskie obszary przyrody chronionej znajdujące się w spisie Konwencji Ramsarskiej to:
Nazwa Data wpisania Powierzchnia
Biebrzański Park Narodowy 27 października 1995 59,233 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Karaś 3 stycznia 1984 815 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno 22 listopada 1977 710 ha
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp 3 stycznia 1984 999 ha
Rezerwat przyrody Świdwie 3 stycznia 1984 891 ha
Park Narodowy Ujście Warty 3 stycznia 1984 4,235 ha
Słowiński Park Narodowy 27 października 1995 18,247 ha
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 27 października 1995 5,325 ha

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.