Kontrolowanie, jako element zarządzania, polega na porównywaniu informacji o tym, co następuje w trakcie wdrażania planu w życie, z planami.
Działania dostosowawcze: zmiana działań w taki sposób by ich wyniki zbliżyły się do danych zaplanowanych, analiza i ewentualna modyfikacja planu, ponowna ocena.
Fazy procesu kontrolnego: ustalenie norm, celów, metod pomiaru efektywności; ustalenie rzeczywistego stanu działania; porównanie stanu rzeczywistego ze stanem pożądanym w danym działaniu; podjęcie działań korygujących.
Controlling - system sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, kontrole i kierowanie. Celem controllingu jest przeprowadzenie korekt i sprawowanie nadzoru nad różnymi dziedzinami działalności firmy. Cel jest realizowany przez tworzenie odpowiednich struktur i procedur wewnętrznych oraz integrowanie celów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.