Koniunkcyjny operator binarny to konstrukcja, która ułatwia rozumowania dotyczące składni wyrażeń logicznych. Jest to dowolne wyrażenie \[p \circ q \], które jest spełnione dokładnie wtedy, gdy zarówno \[p \], jak i \[q \] są w pewnym ustalonym stanie. Zależnie od operatora może to oznaczać albo pozytywne albo negatywne wystąpienie.
Wyrażenie, którego główny operatorem jest koniunkcyjny operator binarny (pojedynczą negację uważa się za część wyrażenia) oznacza się \[\alpha \], zaś jego podwyrażenia - które muszą być jednocześnie spełnione - oznaczamy \[\alpha_1 \] i \[\alpha_2 \].
\[\alpha \] \[\alpha_1 \] \[\alpha_1 \]
\[p \and q \] \[p \] \[q \]
\[\neg(p \or q) \] \[\neg p \] \[\neg q \]
\[\neg(p \supset q) \] \[p \] \[\neg q \]
\[\neg(p \subset q) \] \[\neg p \] \[q \]

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.