Kongres wiedeński (1 października 1814 - 9 czerwca 1815), kongres przedstawicieli 16 większych państw europejskich, trwający od września 1814 r. do czerwca 1815 r. w Wiedniu, zwołany w celu dokonania zmian terytorialnych i ustrojowych po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich.
Głos decydujący mieli przedstawiciele 5 mocarstw: Wielkiej Brytanii (Robert Stewart - wicehrabia Castlereagh), Austrii (Klemens Lothar von Metternich), Rosji (K.W. Nesselrode), Francji (Charles Maurice Talleyrand) i Prus (Karl August von Hardenberg).
Naczelną zasadą, która przyświecała decyzjom podjętym na kongresie była idea restauracji, w świetle której wszystkie zmiany terytorialne i polityczne, jakie zaszły w epoce Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich zostały uznane za niebyłe. Ponadto kierowano się zasadami legitymizmu, czyli przywrócenia na tron strąconych w czasie rewolucji dynastii, a także zasadą równowagi. Ta ostatnia forsowana była przez Wielką Brytanię, która chciała w ten sposób uniknąć nadmiernego wzmocnienia jednego z mocarstw Europy kontynentalnej.
Postanowienia: Kongres wiedeński opowiedział się za tłumieniem ruchów republikańsko-demokratycznych i narodowych w Europie, był pierwszą historyczną próbą utworzenia ładu międzynarodowego w skali kontynentu (Święte Przymierze). Wszystkie uchwały kongresu znalazły się w akcie końcowym z 9 czerwca 1815 r. Postanowienia kongresu:
 • zasada legitymizmu - wszyscy władcy są pomazańcami bożymi (tron i ołtarz), tyranem jest ten, kto nie pochodzi ze starej dynastii; tyrania - przejęcie władzy w sposób nielegalny
 • zasada równowagi sił - zapewniała Wielkiej Brytanii dominację, bo miała ona najwięcej kolonii
 • przekazano Prusom 2/5 Saksonii jako rekompensata za utracone ziemie Polskie na rzecz Rosji.
 • Austria uzyskała żupy solne Wieliczki i Bochni, które nie należały do Krakowa.
 • utworzono Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska).
 • z reszty ziem utworzono Królestwo Polskie pod władzą cara Rosji (obiecano nadanie konstytucji) .
 • Niemcy - nie dopuszczono do zjednoczenia Niemiec, ale zredukowano liczbę podmiotów .
 • Włochy - nie dopuszczono do zjednoczenia, reaktywowano Państwo Kościelne, zapowiedziano powstanie Królestwa Obojga Sycylii (6 grudnia 1816). Lombardia, Wenecja i Dalmacja zostaną przyłączone do Austrii. Florencja została stolicą księstwa Toskanii. Królestwo Sardynii z Piemontem. Parma. Modena.
 • Szwajcaria - utworzenie związku na zasadzie konfederacji, zapowiedziano nadanie wiecznej neutralności (20 listopada 1815), 22 kantony
 • Skandynawia - Norwegię przyłączono do Szwecji.
 • Niderlandy - utworzono Królestwo Niderlandów pod berłem Dynastii Orańskiej (połączenie Belgii i Holandii) .
 • Wielka Brytania - uzyskała piecze nad Królestwem Niderlandów; wyspą Cejlon, Helgoland (ujście Wezery i Łaby), Wyspy Jońskie (z Korfu), Wyspy Normandzkie .
 • Rosja - uzyskała Finlandię i Besarabię (Dniestr i Prut).

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.