Konfucjanizm

Konfucjanizm (podgląd zawartości)

System filozoficznoreligijny zapoczątkowany w Chinach przez Konfucjusza (Kong Fuzi, Kongzi) w V wieku p. n. e. , a następnie rozwinięty m. in. przez Mencjusza (konfucjanizm idealistyczny) i III wieku p. n. e. . Konfucjanizm głosi, że zbudowanie idealnego społeczeństwa i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod warunkiem przestrzegania obowiązków wynikających z hierarchii społecznej oraz zachowywania tradycji, czystości, ładu i porządku.
Wyniki wyszukiwań związane z "Konfucjanizm"
wyników 15