Konduktywność (przewodność elektryczna właściwa) to miara podatności materiału na przepływ prądu elektrycznego.
Konduktywność jest zazwyczaj oznaczana jako σ (mała grecka litera sigma).
Jednostką konduktywności w układzie SI jest simens na metr (1 S/m).
Odwrotność konduktywności to rezystywność.
Konduktywność materiału wyznaczyć można znając wymiary geometryczne i konduktancję jednorodnego bloku danego materiału:
\[\sigma=\frac{lG}S \],
gdzie: G - konduktancja, S - pole przekroju poprzecznego elementu, l - długość elementu.
W ogólności konduktywność metali spada przy wzroście temperatury, a konduktywność półprzewodników wzrasta wraz z temperaturą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.