Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja).
  2. Kondensacja w psychologii to zjawisko psychiczne, w którym jedno wyobrażenie bierze na siebie ładunek kilku innych wyobrażeń.
  3. W meteorologii kondensacja to zjawisko powstawania chmur: - Chmury powstają wskutek kondensacji pary wodnej w krople wody w atmosferze. Ochładzanie zmniejsza zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej. Dalsze ochładzanie poniżej tzw. temperatury punktu rosy powoduje nasycenie (saturację), po której następuje kondensacja.
  4. Kondensacja - to reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego.
  5. Kondensacja hydrolityczna w chemii to reakcja chemiczna polegająca na łączeniu się dwóch lub większej ilości cząsteczek związków chemicznych w większą cząsteczkę z wydzieleniem wody.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.