Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie dekretu z dnia 7 grudnia 1954 roku.
Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego powstał w wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, z którego powstały dwie odrębne administracje: Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy Radzie Ministrów.
Zgodnie z uchwałą nr 830 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1954 r. o zakresie działalności Komitetu, ustalono nową strukturę organizacyją. Zaczęła ona działalność 1 stycznia 1955 roku i wyglądała następująco:
Jednostki Centralne Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
 • Gabinet Przewodniczącego
 • Inspektorat Przewodniczącego
  • Departament I - wywiad
  • Departament II - kontrwywiad
  • Departament III - walka z podziemiem reakcyjnym
  • Departament IV - walka z wrogą działalnością w gospodarce narodowej
  • Departament V - walka z wrogą działalnością w transporcie
  • Departament VI - walka z wrogą działalnością reakcyjnego kleru
  • Departament VII - śledczy
  • Departament VIII - ochrona Rządu
  • Departament IX - technika operacyjna (Instytut Techniki Operacyjnej)
  • Departament X - ewidencja operacyjna
  • Departament Łączności
  • Departament Kadr i Szkolenia
  • Departament Administracyjno - Gospodarczy
  • Departament Finansowy
  • Biuro "A"
  • Wydział "B"
  • Samodzielny Wydział "C" - wojskowy
 • Archiwum
 • Komendantura
3 września 1955 roku Rada Ministrów uchwałą nr 683/55 zadecydowała o włączeniu wojskowych organów bezpieczeństwa oraz ich zakres działania do Komitetu ds Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustalono także nową organizację Wojskowych Organów Bezpieczeństwa.
W listopadzie 1956 roku zlikwidowano Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, większość departamentów dołączono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Resort Bezpieczeństwa Publicznego PKWN
VII 1944 - XII 1944
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
30 XII 1944 - 13 XII 1954
Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
7 XII 1954 - 3 XI 1956
Służba Bezpieczeństwa MSW
28 XI 1956 – 10 III 1990

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.