Komitet Planowania Obronnego (ang. The Defence Planning Committee - DPC) stanowi kluczowy organ decyzyjny i doradczy w kwestiach związanych z integracją sił militarnych państw członkowskich NATO. Wspiera on w tym zakresie dowództwa wojskowe poszczególnych państw członkowskich poprzez określanie dla nich konkretnych celów i ocenę stopnia ich wywiązania się ze swoich zobowiązań wojskowych wobecj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Komitet zajmuje się również planowaniem zintegrowanej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Komitet Planowania Obronnego działa równolegle z Radą Północnoatlantycką (NAC) oraz Grupą Planowania Nuklearnego (NPG). W Komitecie Planowania Obronnego zasiadają reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO, poza Francją. Jego posiedzenia odbywają się na dwóch szczeblach:
  • ministerialnym; tu obradują dwa razy w roku ministrowie obrony państw członkowskich,
  • stałych przedstawicieli.
Działalnością Komitetu kieruje Sekretarz Generalny NATO. Wszystkie decyzje podejmowane są jednomyślnie, przez consensus.
Linki zewnętrzne
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.