Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu powstała 28 sierpnia 1917 po złożeniu mandatów przez członków Tymczasowej Rady Stanu. Komisja została upoważniona przez TRS do kontynuowania jej prac. W skład Komisji weszli Józef Mikułowski-Pomorski (wcześniej wiceprzewodniczący TRS), Stanisław Bukowiecki i Kazimierz Natanson. Komisja sprawowała kontrolę nad odziedziczonym po Tymczasowej Radzie Stanu Wydziałem Wykonawczym stanowiącym odpowiednik administracji rządowej. Administracja ta została przejęta przez Radę Regencyjną i powołany przez nią 7 grudnia 1917 rząd Jana Kucharzewskiego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.