Kombinacja wypukła skończonej liczby elementów \[v_1, v_2, \dots, v_n \] przestrzeni wektorowej \[V \], to kombinacja liniowa \[\sum_{i=1}^n \alpha_iv_i \] tych elementów taka, że jej współczynniki są
  • nieujemne
\[\alpha_1, \dots,\alpha_n \ge 0 \],

  • oraz ich suma wynosi 1
\[\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \].

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.