Kolonializm

Kolonializm (podgląd zawartości)

Określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.
Wyniki wyszukiwań związane z "Kolonializm"
wyników 4