Kolonia (niem. Köln , łac. Colonia) jest czwartym co do wielkości miastem niemieckim i największym w Nadrenii Północnej-Wesfalii. Leży na zachodzie Niemiec nad rzeką Ren, między Bonn a Düsseldorfem. Kolonia jest najważniejszym gospodarczym, kulturalnym i historycznym miastem Nadrenii.
Liczba mieszkańców : 965 954 (31 grudnia 2003)
Powierzchnia miasta: 40.515 ha
Położenie: 06° 57' 32,3136" E - 50° 56' 33,2607" N
Telefoniczny numer kierunkowy: +49-221

Historia

Kolonia jest najstarszym z dużych miast niemieckich. Została założona przez cesarzową Agrypinę, żonę Klaudiusza, która urodziła się w osadzie legionowej (Castrum romanum) nad Renem. W roku 50 nadała tej osadzie nazwę Colonia Claudia Ara Agrippinensium (wg. innych źródeł Colonia Claudia Augusta Agrippina) i podniosła ją do rangi miasta. Około roku 89 miasto to zostało stolicą prowincji, dzięki czemu stało się jednym z ważniejszych centrów handlowo-produkcyjnych Imperium Rzymskiego na północ od Alp.
W IV wieku powstało biskupstwo, a od 785 arcybiskupstwo kolońskie. Od XII wieku miasto obok Jerozolimy, Bizancjum i Rzymu ma w swej nazwie określenie "Sancta": Święta Kolonia z łaski bożej wierna córka Kościoła Rzymskiego. W średniowieczu miasto kwitło. Było współzałożycielem Hanzy, powstał w nim w 1388 roku pierwszy miejski uniwersytet w Niemczech. Kolonia była wtedy największym i najbogatszym miastem niemieckojęzycznym. Od roku 1288, po zwycięstwie nad biskupem, miastem rządzili jego mieszkańcy, ale dopiero w 1475 sytuacja ta została prawnie usankcjonowana nadaniem Kolonii statusu Wolnego Miasta Rzeszy.
Odkrycie Nowego Świata, powstanie nowych dróg handlowych i wynikające z tych zdarzeń zmiany w europejskiej gospodarce doprowadziły do gospodarczego i politycznego upadku miasta. W 1560 roku przerwano budowę katedry. W 1795 Kolonię zajęli Francuzi, a w 1815 miasto przyłączono do Prus.
Reformy przeprowadzone wpierw przez Francuzów a później przez władze pruskie stworzyły korzystne ramy dla rozwoju Kolonii w czasach Rewolucji Przemysłowej. Miasto stało się ważnym ośrodkiem komunikacyjnym (linie kolejowe, żegluga śródlądowa). Rozwija się dynamicznie przemysł (Felten & Guillaume, Stollwerck, Klöckner Humboldt Deutz AG - założycielem był Nicolaus August Otto, Helios AG). W 1880 roku po 632 latach zostaje zakończona budowa katedry. Po zburzeniu średniowiecznych murów obronnych w 1881 roku następuje dynamiczny rozwój terytorialny i ludnościowy miasta.

Atrakcje turystyczne:

 • gotycka katedra ( 1248 - 1880 ) ( Lista światowego dziedzictwa UNESCO )
 • karnawał - Drei Tollen Tage (Trzy szalone dni)
 • muzeum czekolady
 • Muzeum Ludwig
 • kościoły :
  • św.Urszuli
  • św.Andrzeja
  • św.Kuniberta
  • św.Seweryna
  • św.Pantaleona
  • św.Marcina
  • Jezuitów
  • św.Gerona
  • św.Apostołów
  • Panny Marii na Kapitolu
 • gotycko-renesansowy ratusz ( XV - XVI. w)
 • gotycki dom tańca Gürzenich
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.