Kolonia (z łac. colonia = 'osada rolnicza') - posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią, znajdująca się poza jego granicami i podlegająca zależności. Obszar taki był zarządzany przez władze znajdujące się w metropolii i nie miał on żadnego wpływu na decyzje podejmowane w kwestiach go dotyczących. Mieszkańcy kolonii nie posiadali pełni praw obywatelskich gwarantowanych mieszkańcom metropolii. Ponadto była ona obszarem ekspansji politycznej i eksploatacji gospodarczej (wykorzystywania zasobów surowcowych i ludzkich).
Po II wojnie światowej większość kolonii uzyskała niepodległość (dekolonizacja) lub forma ich zależności została przekształcona, tak, że posiadają one większe prawa.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.