Kolineacja perspektywiczna to przekształcenie płaszczyzny na płaszczyznę odpowiadające rzutowi perspektywicznemu.
Zachowane właściwości:
Współliniowość punktów, należenie do prostej przechodzącej przez środek kolineacji (punktami stałymi są punkty należące do osi kolineacji).

Uwagi:
Dowolne przekształcenie perspektywiczne jest złożeniem kolineacji perspektywicznych i różnowartościowych przekształceń afinicznych.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.