Kolejka priorytetowa (ang. priority queue) - struktura danych służąca do przechowywania elementów zbioru na którym określono relację porządku. Kolejka priorytetowa charakteryzuje się bardzo szybkim (\[O(1) \]) dostępem do elementu maksymalnego. Najczęściej kolejkę priorytetową realizuje się za pomocą kopca.
Ma zastosowanie tam, gdzie należy pobierać z dynamicznej struktury i przetwarzać obiekty od obiektu o najwyższym priorytecie do obiektu o najniższym priorytecie. Przy czym w trakcie przetwarzania obiekty mogą być ciągle dodawane do kolejki.
Złożoność podstawowych operacji:
  • Wstawienie elementu - \[O(lg(n)) \]
  • Dostęp do maksymalnego elementu - \[O(1) \]
  • Usunięcie maksymalnego elementu - \[O(lg(n)) \]
  • Dostęp/usunięcie dowolnego elementu - \[O(n) \]

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.