W zestawieniu występują również samoloty prod. USA przekazane Rosjanom w ramach pomocy w czasie II wojny światowej oraz kilka konstrukcji chińskich.
Dodano również kody przypisane śmigłowcom.
BBombowce, samoloty szturmowe i morskie patrolowe
Douglas A-20G Havoc Box
Iljuszyn Ił-2 Bark
Iljuszyn Ił-4 Bob
Iljuszyn Ił-10 Beast
Iljuszyn Ił-28 Beagle (Butcher)
Iljuszyn Ił-40 Brawny
Iljuszyn Ił-54 Blowlamp, Blowpipe, Blowtorch
Iljuszyn Ił-140 Blowlamp
Jakowlew Jak-28 Brewer-A/B/C/D (Broussard)
Miasiszczew M-4 Bison-A/B/C
Miasiszczew M-50 Bounder
North American B-25 Mitchell   Bank
Petlakow Pe-2 Buick (Buck)
Tupolew Tu-2 Bat
Tupolew Tu-4 Bull
Tupolew Tu-6 Bat
Tupolew Tu-14 Bosun
Tupolew Tu-16A Badger-A
Tupolew Tu-16KS-1 Badger-B
Tupolew Tu-16K-10 Badger-C
Tupolew Tu-16R Badger-D
Tupolew Tu-16 Badger-E
Tupolew Tu-16R Badger-F
Tupolew Tu-16 Badger-G
Tupolew Tu-16K Badger-G Mod
Tupolew Tu-16PP Badger-K
Tupolew Tu-16 Badger-L
Tupolew Tu-20 Bear
Tupolew Tu-22 Blinder-A/B/C/E (Beauty)
Tupolew Tu-22U Blinder-D
Tupolew Tu-22M-1 Backfire-A
Tupolew Tu-22M-2 Backfire-B
Tupolew Tu-22M-3 Backfire-B
Tupolew Tu-26 Backfire-C
Tupolew Tu-80 Bull
Tupolew Tu-82 Butcher
Tupolew Tu-85 Barge
Tupolew Tu-89 Bosun
Tupolew Tu-91 Boot
Tupolew Tu-95 Bear-A/B/C/D/E/G
Tupolew Tu-98 Backfin
Tupolew Tu-105 Blinder
Tupolew Tu-142 Bear-F/J
Tupolew Tu-142K Bear-H
Tupolew Tu-160 Blakjack
Tupolew Tu-91 Boot

Cang. Cargo - transportowe i pasażerskie
Antonow An-2 Colt
Antonow An-4 Camp
Antonow An-6 Meteo ??
Antonow An-8 Camp
Antonow An-10 Ukraina Cat, Cub
Antonow An-12BP Cub-A
Antonow An-12 Cub-B/C/D
Antonow An-14 Pszczółka (Pchełka?)   Clod
Antonow An-22 Anteusz Cock
Antonow An-24 Coke
Antonow An-26 Curl
Antonow An-28 Cash, Clog
Antonow An-30 Clank
Antonow An-32 Cline
Antonow An-72A/AT/S Coaler-C
Antonow An-72A/AT/S Coaler-B
Antonow An-124 Rusłan Condor, Cookpot
Antonow An-225 Mrija Cossack
Beriew Be-30 Cuff
Iljuszyn Ił-12 Coach
Iljuszyn Ił-14 Crate
Iljuszyn Ił-18 Coot, Clam
Iljuszyn Ił-20 Coot-A
Iljuszyn Ił-22 Coot-B
Iljuszyn Ił-62M Classic
Iljuszyn Ił-76T/TD Candid-A
Iljuszyn Ił-76M/MD Candid-B
Iljuszyn Ił-78 Candid
Iljuszyn Ił-86 Camber
Jakowlew Jak-6 Crib
Jakowlew Jak-8 Crib
Jakowlew Jak-10 Crow
Jakowlew Jak-12M Creek-B
Jakowlew Jak-12R Creek-C
Jakowlew Jak-16 Cork
Jakowlew Jak-40 Codling
Jakowlew Jak-42 Clobber
Lisunow Li-2 (Douglas C-47)   Cab
Tupolew Tu-70 Cart
Tupolew Tu-104 Camel
Tupolew Tu-110 Cooker
Tupolew Tu-114 Cleat
Tupolew Tu-124 Cookpot
Tupolew Tu-134 Crusty
Tupolew Tu-144 Charger
Tupolew Tu-154 Careless
Fang. Fighters - samoloty myśliwskie, również myśliwsko-bombowe i szturmowe
Bell P-63 Kingcobra Fred
Jakowlew Jak-9 Frank
Jakowlew Jak-15 Feather
Jakowlew Jak-17 Feather
Jakowlew Jak-23 Flora
Jakowlew Jak-25F Flashlight-A
Jakowlew Jak-25R Flashlight-B
Jakowlew Jak-26 Flashlight-C
Jakowlew Jak-27 Flashlight-D
Jakowlew Jak-28P Firebar
Jakowlew Jak-36 Freehand
Jakowlew Jak-38 Forger-A/B
Jakowlew Jak-141 Freestyle
Lawoczkin La-7 Fin
Lawoczkin La-9 Fritz
Lawoczkin La-11 Fang
Lawoczkin La-15 Fantail
Lawoczkin La-17 Fantail
Mikojan E-2A Faceplate
Mikojan Je-152 Flipper
Mikojan Je-231 Faihtless
Mikojan MiG-9 Fargo
Mikojan MiG-15 Fagot-A (Falcon)
Mikojan MiG-15 bis Fagot-B
Mikojan MiG-17 Fresco-A/B
Mikojan MiG-17F Fresco-C
Mikojan MiG-17PF Fresco-D/E
Mikojan MiG-19 S/SF/PF/PM Farmer
Mikojan MiG-21 (E-6) Fishbed-A/B (Faceplate)
Mikojan MiG-21F Fishbed-C
Mikojan MiG-21PF Fishbed-D
Mikojan MiG-21 Fishbed-E
Mikojan MiG-21PFM Fishbed-F
Mikojan MiG-21R/RF Fishbed-H
Mikojan MiG-21SMB Fishbed-K
Mikojan MiG-21 bis-A Fishbed-L
Mikojan MiG-21 bis-B Fishbed-N
Mikojan MiG-23SM Flogger-A
Mikojan MiG-23B/M/MF/S Flogger-B
Mikojan MiG-23UB/UM Flogger-C
Mikojan MiG-23MS/S Flogger-E
Mikojan MiG-23B/BN Flogger-F
Mikojan MiG-23MF/ML Flogger-G
Mikojan MiG-23BN Flogger-H
Mikojan MiG-23MLD Flogger-K
Mikojan E-266 Fliper
Mikojan MiG-25P Foxbat-A
Mikojan MiG-25R/RB Foxbat-B
Mikojan MiG-25U Foxbat-C
Mikojan MiG-25R Foxbat-D
Mikojan MiG-25PDS Foxbat-E
Mikojan MiG-25BM Foxbat-F
Mikojan MiG-27 Flogger-D
Mikojan MiG-27M Flogger-J
Mikojan MiG-29 Fulcrum-A
Mikojan MiG-29UB Fulcrum-B
Mikojan MiG-29 Fulcrum-C
Mikojan MiG-29K Fulcrum-D
Mikojan MiG-29M Fulcrum-E
Mikojan MiG-31 Foxhound-A
Mikojan MiG-31M Foxhound-B
NAMC Qiangjiji-5 Fantan
SAC Janjiji-8I Finback-A
SAC Janjiji-8II Finback-B
Suchoj Su-7B/BM Fitter-A
Suchoj Su-9 Fishpot-B
Suchoj Su-11 Fishpot-C
Suchoj Su-15 Flagon-A/B/C/D/E/F/G
Suchoj Su-17 Fitter-C
Suchoj Su-17M Fitter-D
Suchoj Su-17U Fitter-E
Suchoj Su-17UM Fitter-G
Suchoj Su-17M-1/2/3 Fitter-H
Suchoj Su-17M-4 Fitter-K
Suchoj Su-20 Fitter-C
Suchoj Su-22 Fitter-F
Suchoj Su-22U Fitter-E
Suchoj Su-22UM Fitter-G
Suchoj Su-22BM Fitter-H
Suchoj Su-22M-2 Fitter-J
Suchoj Su-22M-4 Fitter-K
Suchoj Su-24 Fencer-A/B/C
Suchoj Su-24MK Fencer-D
Suchoj Su-24MR Fencer-E
Suchoj Su-24MP Fencer-F
Suchoj Su-25/K Frogfoot-A
Suchoj Su-25UB/UT/UTG Frogfoot-B
Suchoj Su-27 Flanker-A/B
Suchoj Su-27UB Flanker-C
Suchoj Su-27K Flanker-D
Suchoj Su-27IB Flanker-C2
Tupolew Tu-10 Frosty
Tupolew Tu-28P/Tu-128 Fiddler
M ang. Miscellaneous, różne: szkolno-treningowe, rozpoznawcze, wczesnego ostrzegania, walki radioelektronicznej, morskie: patrolowe, do zwalczania okretów podwodnych, latające łodzie
Aero L-39 Delfin Maya
Antonow AN-74 Madcap
Beriew MBR-2 Mote
Beriew Be-6 Madge
Beriew Be-10 Mallow
Beriew Be-12 Czajka Mail
Beriew Be-42 Mermaid
Cybin C-25 Mist
Czetwiernikow Cze-2/MBR-2 Mug
GST (Consolidated PBY) Mop
Iljuszyn Ił-28U Mascot
Iljuszyn Ił-38 May
Iljuszyn Ił-76 A-50 Mainstay
Iljuszyn Ił-78 Midas
Jakowlew Jak-7 Mark
Jakowlew Jak-11 Moose
Jakowlew Jak-17 UTI Magnet
Jakowlew Jak-18 Max
Jakowlew Jak-26 Mangrove
Jakowlew Jak-28U Maestro
Jakowlew Jak-30 Magnum
Jakowlew Jak-32 Mantis
Jakolew Jak-UT2 Mink
Jakowlew Jak-RW Mandrake
Mjasiszczew M-17 Stratosfera   Mystic-A
Mjasiszczew M-17 Geofizyka Mystic-B
Mikojan MiG-15UTI Midget
Mikojan MiG-21U Mongol-A
Mikojan MiG-21US/UM Mongol-A
Polikarpow Po-2 Mule
Suchoj Su-7U/UM/UMK Moujik
Suchoj Su-9 Maiden-A
Suchoj Su-11 Maiden-B
Tupolew Tu-126 Moss

H  ang.  Helicopters Śmigłowce
Jakowlew Jak-24 Horse
Kamow Ka-10 Hat
Kamow Ka-15 Hen
Kamow Ka-18 Hog
Kamow Ka-20 Harp
Kamow Ka-25 Hormone
Kamow Ka-26 Hoodlum-A
Kamow Ka-27PL Helix-A
Kamow Ka-27PS Helix-D
Kamow Ka-29TB Helix-B
Kamow Ka-32T/S/K Helix-C
Kamow Ka-126 Hoodlum-B
Kamow Ka-136 (W-80) Hokum (Werewolf)
Mil Mi-1 Hare
Mil Mi-2 Hoplite
Mil Mi-4 Hound
Mil Mi-6 Hook-A/B
Mil Mi-8 /T Hip-A/B/C/D/E/F/G/J/K
Mil Mi-10 Harke-A
Mil Mi-10K Harke-B
Mil Mi-12 Homer
Mil Mi-14 Haze
Mil Mi-17/-1VA Hip-H
Mil Mi-17P Hip-K
Mil Mi-22 Hook-C
Mil Mi-24 Hind-A/B/C
Mil Mi-24D Hind-D
Mil Mi-24W Hind-E
Mil Mi-24P Hind-F
Mil Mi-24R Hind-G1
Mil Mi-24K Hind-G2
Mil Mi-25 Hind-D
Mil Mi-26 Halo
Mil Mi-28 Havoc
Mil Mi-34 Hermit
Mil Mi-35 Hind-E
Mil Mi-35P Hind-F

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.