Kodeks cywilny Napoleona I, wprowadzony w 1804 roku, gwarantował:
  • wolność osobistą
  • równość wobec prawa
  • nietykalność majątkową
  • wolność handlu.
Rozwiązania szczegółowe
  • Wprowadzał również świecki model małżeństwa.
  • Przewidywał odpowiedzialnność rodziców za dzieci, zleceniodawców i pracodawców za służących, zleceniobiorców i pracowników, nauczycieli i rzemieślników za uczniów i terminatorów.
  • W razie sporu między stronami stosunku pracy przyznawał większą wartość zeznaniom pracodawcy. *Zabraniał zawierania umów bezterminowych o pracę bez możliwości ich wypowiedzenia.

Znaczenie kodeksu Napoleona

Kodeks utrwalał największe zdobycze Wielkiej Rewolucji Francuskiej, które były wprowadzone do krajów podbitych przez Napoleona i stały się przykładem prawodawstwa dla wielu krajów, w tym dla powstającej w 1918 roku Polski. Wzór dla późniejszych kodyfikacji (kodeksy cywilne włoski z 1865, portugalski z 1867 i hiszpański z 1889).
Kodeks Napoleona został wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1808 roku specjalnym dekretem. Ostatnie przepisy kodeksu utraciły moc w Polsce w 1946 roku.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.