W teorii informacji kod, to wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie, które każdej wiadomości z alfabetu źródła, przyporządkowuje ciąg określonych symboli kodowych. Słowem kodowym nazywamy ciąg symboli kodowych przyporządkowany do konkretnej wiadomości.
Przykłady kodów: W informatyce wyróżniamy kod źródłowy i kod wynikowy.
W przypadku zabezpieczania nadawanego sygnału przed błędami podczas transmisji, można mówić o kodach korekcyjnych albo o kodach detekcyjnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.