Katolickie Kościoły wschodnie - określenie Kościołów wschodnich, które wstąpiły w unię z Kościołem rzymskokatolickim, uznając władzę i autorytet papieża. Kościoły te są także nazywane Kościołami unickimi (unio z łac. - zjednoczenie), a wierni (zwłaszcza grekokatolicy - unitami. Termin ten, uważany przez prawosławnych za pejoratywny jest obecnie zastępowany okeśleniem katolicy wschodni.
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich ogłoszony w 1990 przez papieża Jana Pawła II dzieli te Kościoły na:
 • patriarchalne:
 • większe arcybiskupie:
 • metropolitalne:
  • etiopski,
  • rumuński,
  • rusiński,
 • inne:
  • albański,
  • białoruski (bez hierarchii),
  • bułgarski,
  • grecki,
  • rosyjski (bez hierarchii),
  • węgierski,
  • włosko-albański
Kościoły te można ze względu na powód rozłamu można podzielić na: Ze względu na tradycje liturgiczną kościoły unickie dzielą się na:
 • Kościoły wywodzące się z aleksandryjskiej tradycji liturgicznej:
 • Kościoły wywodzące się z antiocheńskiej tradycji liturgicznej:
 • Kościoły wywodzące się z ormiańskiej tradycji liturgicznej:
  • ormiański
 • Kościoły wywodzące się z chaldejskiej i wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej:
 • Kościoły wywodzące się z bizantyjskiej tradycji liturgicznej:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.