Kościół Ewangelicko Augsburski w RP - największy kościół protestancki w Polsce, należący do kościołów luterańskich.
Luteranie w Polsce pojawili się wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. W 1523 roku rada miasta Wrocławia powołała byłego mnicha Jana Hessa na proboszcza ewangelickiego. Duże znaczenie dla reformacji w Polsce miała sekularyzacja Prus Książęcych i uznanie w tym kraju luteranizmu za religię państwową. Tolerancja religina sprzyjała rozwojowi wyznania, przeciętego kontrreformacją, Później historia luteran układała się odmiennie w różnych zaborach. W okresie międzywojennym zaznaczył się antagonizm polsko-niemiecki, ale dzięki wysiłkom Juliusza Bursche nastąpiło scalenie zborów luterańskich. W okresie wojny Kościół był zaciekle zwalczany przez hitlerowców (zginęło 30% księży, w tym Juliusz Bursche). Po wojnie został uznany przez państwo. Status prawny reguluje ustawa z 1994 roku oraz prawo wewnętrzne z 1991 roku. Ustrój Kościoła jest synodalno-konsystorsko-episkopalny. Naczelną władzą jest Synod i stała Rada Synodalna. Kościół dzieli się na 6 diecezji, 124 parafie; liczy 124 księży i około 100 tysięcy wyznawców (najliczniejszy na Śląsku Cieszyńskicm. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.