Zgodnie z tradycją chrześcijańską Kościół jako wspólnota wiernych powstał podczas Zesłania Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. W tym znaczeniu kościołem należałoby nazywać ogół wiernych wyznających religię chrześcijańską. W innym znaczeniu mianem Kościoła określa się jego struktury organizacyjne, które zaczęły się wyłaniać jeszcze za czasów apostołów. Od samego też początku trapiły Kościół różnice w kwestii stosunku chrześcijaństwa do judaizmu i innych religii, a także kwestii "nawracania" na religię chrześcijańską (
Obecnie rozróżnia się wiele Kościołów chrześcijańskich:

Termin "Kościół" w znaczeniu organizacji religijnej pisany jest zazwyczaj wielką literą (choć nie jest to regułą), podczas gdy "kościół" jako budynek piszemy zawsze małą literą.
Reguły pisowni słowa "kościół" jako organizacji są natomiast ściśle określone w polskim języku prawnym:
  • małą literą pisze się, jeśli nie jest określone o jaki kościół chodzi (zawsze: "kościoły i inne związki wyznaniowe");
  • gdy chodzi o kościół w znaczeniu ponadpaństwowej organizacji religijnej, pisze się wielką literą, zaś pozostałe człony nazwy - małą literą (np. "Kościół katolicki");
  • gdy chodzi o kościół jako organizację kościelną zarejestrowaną w danym kraju, wszystkie człony nazwy pisze się wielkimi literami (np. "Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej").


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.