Kość_gnykowa -

Kość gnykowa (os hyoideum) - kość trzewioczaszki nie połączona bezpośrednio z kośćcem czaszki ani kręgosłupem. Ma kształt podkowy, zawieszona jest poniżej żuchwy. Bierze ona udział w ruchach krtani dzięki połączeniu z chrząstką tarczowatą za pomocą wzmocnionej więzadłowo błony tarczowo-gnykowej.
Na kości gnykowej wyróżniamy trzon (corpus ossis hyoidei), parę rogów większych (cornua majora) i parę rogów mniejszych (cornua minora).
Przyczepiające się do kości gnykowej mięśnie dzielimy na podgnykowe i nadgnykowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.