Końskie - miasto powiatowe w województwie świętokrzyskim. Położone jest na północnym skraju Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, wśród Lasów Koneckich. W chwili obecnej liczy około 23.000 mieszkańców. Ośrodek przemysłowy (przemysł odlewniczy, wytwórnie płytek ceramicznych) i handlowy.

Historia

W latach 80-tych XVII wieku wieś Końskie wraz z okolicą przeszła w posiadanie rodziny Małachowskich. Ród ten pochodził z Małachowic koło Łęczycy i należał do najznakomitszych rodów magnackich. Najwybitniejszą postacią spośród Małachowskich był bez wątpienia Jan – kanclerz wielki koronny, który w sposób szczególny zasłużył się dla Końskich. To właśnie dzięki jego staraniom 30 grudnia 1748 roku król August III Sas nadał Końskim przywilej lokacyjny po czym nastąpiła oficjalna lokacja miasta na prawie magdeburskim. Wraz z uzyskaniem praw miejskich Końskie otrzymało herb przedstawiający splecione inicjały kanclerza J.M.K. na czerwonym tle oraz nazwę „Końskie Wielkie”. Akt lokacji miasta spowodował napływ nowych osadników i rozwój rzemiosła.
Katastrofalna dla miasta okazała się II wojna światowa. Już w pierwszych jej dniach miały tu miejsce bombardowania przynoszące śmierć wielu konecczanom. 28 września 1939 roku na rynku tego miasta miała miejsce egzekucja 30 cywilów, których rozstrzelano w odwecie za napaść na niemieckich żołnierzy. Obecna przy egzekucji w charakterze mimowolnego świadka była Leni Riefenstahl, która wzburzona tym zdarzeniem przerwała swoje prace i wróciła do Niemiec. Rejon miasta i jego okolic stał się ośrodkiem ożywionego ruchu partyzanckiego. Działał tu pierwszy oddział legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czasy II wojny światowej wykazały masowe zaangażowanie i bohaterstwo społeczeństwa Ziemi Koneckiej w walce o ojczyznę. Za wkład wniesiony w obronę przed okupantem miasto Końskie zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu III –ej Klasy.

Zabytki

  • klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy z przełomu XVIII i XIX w.
  • późnogotycka kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja i Wojciecha (wybudowana w latach 1492-1520)
  • barokowy, przycmentarny kościół św. Anny
  • układ urbanistyczny rynku, przyległe domy z XVIII i XIX w. z portalami kamiennymi
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.