Klub Garażowych Rakietników - organizacja pasjonatów amatorskiej astronautyki.

Historia

Klub Garażowych Rakietników (KGR) został założony w marcu 2000 roku przez część z osób działających wcześniej na rzecz założenia stowarzyszenia POLSEK. Celem jej utworzenia było zajęcie się pracami technicznymi związanymi z eksploracją kosmosu. Wzorowano się tutaj na zespołach pragnących zdobyć ANSARI X PRIZE. Została utworzona lista dyskusyjna oraz strona WWW. Do niewielkiej początkowo grupy kilku osób szybko dołączyły dalsze (jednakże liczebność KGR nigdy nie przekroczyła kilkunastu aktywnych osób). W sierpniu 2000 roku opublikowano ogłoszenie na temat KGR na grupie dyskusyjnej pl.sci.kosmos.
Klub_Garażowych_Rakietników -

Najbardziej aktywny okres działalności KGR-u to lata 2001-2002. W 2001 zarejestrowano stowarzyszenie Klub Garażowych Rakietników. W tym samym roku po ożywionych dyskusjach na temat metod realizowania prac technicznych odeszło z KGR-u kilka osób (które utworzyły grupę OpenSpace). Pierwsze próby silników rakietowych na hamowni przeprowadzono 30 września 2001, po serii prób na hamowni i nieudanych prób z rakietami, 24 kwietnia 2002 przeprowadzono odpalenie rakiety SR-23. Był to największy sukces KGR-u i jednocześnie jedyna w pełni udana próba rakietowa którą udało się przeprowadzić. Krakowska grupa KGR-u skoncentrowała się na stworzeniu odpowiedniej bazy materialnej do dalszej działalności (wynajem jednego z krakowskich fortów i jego remont). Pozostałe osoby powoli traciły zainteresowanie działalnością. W 2003 roku przeprowadzono serię rozmów z Polskim Towarzystwem Astronautycznym na temat współpracy w realizacji projektu rakiety wysokościowej.
Większość kontaktów w ramach KGR-u miała miejsce przez Internet ale w okresie aktywnej działalności Klubu regularnie organizowano spotkania, miały one miejsce najczęściej w Szczyrku (na górze Skrzyczne) i w Krakowie (w Obserwatorium Astronomicznym UJ). Najważniejsze spotkania odbyły się 11 listopada 2000 r. w Krakowie, 24 marca 2001 r. w Szczyrku, 1 maja 2002 r. w Krakowie. W listopadzie 2003 KGR wygłosił na III Konferencji o Napędach Kosmicznych (organizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne) referat na temat hamowni silników rakietowych. W grudniu 2003 KGR zakończył praktycznie działalność i uległ rozpadowi.

Planowane projekty

Sonda Atmosferyczna Dużych Wysokości (SADW) - celem projektu było opanowanie niskim kosztem umiejętności i technologii potrzebnych do budowy i obsługi pikosatelity. Pierwszym etapem projektu miał być balon na uwięzi.
Rakieta Wysokościowa - realizacja programu rakietowego możliwego do przeprowadzenia w polskich warunkach. Analogicznego do programu rakietowego realizowanego w PRL a którego efektem było opracowanie rakiet serii Meteor.

Osiągnięcia

  • Przeprowadzenie prób wytwarzanie wodoru (przy użyciu kwasu azotowego i cynku) i napełniania nim balonu
  • Zbudowanie hamowni i przeprowadzenie przy jej pomocy serii prób silników rakietowych na paliwo stałe własnej konstrukcji
  • Przeprowadzenie serii prób w locie małych rakiet
  • Skonstruowanie i przeprowadzenie testów radiolinii
  • Opracowanie elektronicznego sterownika (przewidzianego do użycia w sondach/rakietach)
  • Zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • 2 sierpnia 2004 roku, podczas przeprowadzania próby silnika rakietowego na hamowni, zginął dr Tomasz Kobak - jeden z najbardziej aktywnych członków Klubu Garażowych Rakietników.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.