Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna - system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.

Struktura ATC

Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej.
Kod leku w klasywikacji ATC jest siedmiopozycyjny i ma postać (L - litera, C - cyfra):
LCCLLCC

Pierwszy poziom (jedna litera) określa grupę anatomiczną. Drugi poziom (dwie cyfry) określa podgrupę terapeutyczną, trzeci poziom (jedna litera) określa podgrupę farmakologiczną, czwarty poziom (jedna litera) podgrupę chemiczną, a piąty, ostatni poziom (dwie cyfry) wskazuje na konkretną substancję chemiczną.
Poniższy przykład pokazuje lokalizację w ATC adrenaliny, posiadającej alfanumeryczny kod C01CA24:
Epinefryna (adrenalina)
C01C A24

C – Układ sercowo-naczyniowy
→ (anatomiczna grupa główna)
C01 – Leki stosowane w chorobach serca
→ (podgrupa terapeutyczna)
C01C – Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów nasercowych)
→ (podgrupa farmakologiczna)
C01C A – Leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
→ (podgrupa chemiczna)
C01C A24Epinefryna
→ (substancja chemiczna)

Główne grupy anatomiczne

Pierwsza litera kodu ATC wskazuje na jedną z czternastu głównych grup anatomicznych (lokalizacyjnych):
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.