Klasyfikacja może odnosić się do:
  • Klasyfikacji taksonomicznej - umieszczanie obiektów lub koncepcji w zbiór kategorii (np. taksonomia lub indeks przedmiotowy) na podstawie własności obiektu lub koncepcji. Osoba może zaklasyfikować obiekt lub koncepcję zgodnie z ontologią. Przykłady klasyfikacji taksonomicznej:
  • Klasyfikacja statystyczna - rodzaj algorytmu statystycznego, który mając dane cechy obiektów lub koncepcji, dzieli je na odpowiednie klasy. Patrz również: uczenie maszynowe, uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane. Przykłady takich algorytmów:
    • Klasyfikacja bayesowska,
    • Sieci neuronowe
    • Support vector machines
    • Logistic regression
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.