Klaster komputerowy (ang. cluster) - grupa połączonych jednostek komputerowych, pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer.
Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node). W istniejących rozwiązaniach klastrowych można wyodrębnić dwie podstawowe klasy wynikające z celów budowy takich rozwiązań:
  • Klastry wydajnościowe: pracujące jako komputer równoległy. Celem ich budowy jest powiększenie mocy obliczeniowej. Wiele obecnych superkomputerów działa na tej zasadzie.
  • Klastry niezawodnościowe: pracujące jako zespół komputerów dublujących nawzajem swoje funkcje. W razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły.
W praktyce rozwiązania klastrowe mają charakter mieszany i wykonują dla pewnych aplikacji funkcje wydajnościowe, przy jednoczesnym pełnieniu roli niezawodnościowej. Szczególnie często taki tryb pracy klastra dotyczy serwerów WWW, pocztowych itp., z racji sposobu pracy aplikacji obsługujących tego typu serwisy. Z drugiej strony aplikacje bazodanowe, wykorzystywane w biznesie, słabo poddają się zrównoleglaniu (szczególnie gdy żądamy transakcyjności).
Inne możliwe i stosowane klasyfikacje klastrów, to podział na klastry: Jedną z najbardziej popularnych implementacji jest klaster typu Beowulf gdzie rolę węzłów pełnią wydajne komputery klasy PC, pracujące pod kontrolą Linuksa oraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym uzyskać przetwarzanie równoległe np. bibliotekami MPI, PVM.
Największy obecnie (Maj, 2004) klaster jest w Virginia Tech. Jest zbudowany z 1100 podwójnych procesorów Apple G5 (2.0 GHz), i jest trzecim co do wielkości mocy obliczeniowej superkomputerem na świecie.
Najszybszym superkomputerem w Polsce jest obecnie (styczeń, 2005) SuperDome 878 Telekomunikacji Polskiej osiągający teoretyczną moc obliczeniową rzędu 744 gigaflopsów. Gdyby do superkomputerów zaliczano systemy rozproszone, to największym w Polsce byłby obecnie (styczeń, 2005) system komputerowy CLUSTERIX. Poprzednio był nim klaster komputerowy 'holk' w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - na światowej liście superkomputerów na pozycji 231.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.