Klasa jest to matematyczne uogólnienie pojecia zbioru. Zbiór to pojęcie podstawowe w teorii mnogości którego jedna z podstawowych własności jest mozliwośc wydzielenia jego podzbiorów. Z aksjomatów teorii mnogości wynika, że w odniesieniu do zbioru możemy mówić o jego podzbiorach i ze tworzą one także zbiór (zbiór podzbiorów). jednak jak się okazuje istnieją obiekty matematyczne nie posiadajace tej własnosci: pomimo, że posiadją podzbiory to wielośc, mnogość tych podzbiorów nie tworzy zbioru. Nazywamy je wówczas klasą.
Klasa matematyczna to wielość elementów dla której nie możemy wypowiadać zdań o wszystkich jej podzbiorach ( choć o niektórych może to byc dopuszczalne)
Przykład: klasa wszystkich zbiorów. Mówienie o zbiore wszystkich zbiorów prowadzi do sprzeczności logicznej ( zobatrz: antynomia zbioru zbiorów) dlatego nie można mówić że wszystkie zbiory tworza zbiór, są one co najwyżej klasą.
,
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.