Kilometr kwadratowy (symbol: km2 ) – jednostka wielokrotna jednostki pola powierzchni - metra kwadratowego w układzie SI.
1 km2 =
  • 1 000 000 m²
  • 10 000 arów
  • 100 ha
  • 0,386 102 mili kwadratowej
  • 247,105 381 akrów
Odwrotnie:
  • 1 m² = 0,000 001 km²
  • 1 ar = 0,0001 km²
  • 1 hektar = 0,01 km²
  • 1 mila kwadratowa = 2,589 988 km²
  • 1 akr = 0,004 047 km²
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.