Kiła (łac. Lues), dawna nazwa syfilis to zakaźna choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana przez bakterię - krętka bladego (Treponema pallidum).
Po raz pierwszy epidemia pojawiła się w Europie podczas wojny o Neapol w 1494 i szybko rozprzestrzeniła się na inne kraje. Pochodzenie tej choroby jest nieznane. Przypuszczalnie chorobę przywieziono do Barcelony po drugiej wyprawie Kolumba, podczas której masowo gwałcono kobiety indiańskie. Choroba istniała w łagodnej formie w Ameryce przed przybyciem Kolumba.
W przebiegu kiły można wyróżnić 3 okresy:
  • I - okres kiły pierwotnej z wytworzeniem objawu pierwotnego
  • II - okres kiły wtórnej z pojawieniem się charakterystycznej osutki kiłowej
  • III - okres kiły późnej występujący po kilku latach od zakażenia. Przebieg w tym okresie często jest utajony, a na skórze występują zmiany guzkowate (kilaki)
Wyróżnia się też kiłę wrodzoną, gdy do zakażenia dochodzi w życiu płodowym, od chorej matki. Niekiedy w tych przypadkach kiła prowadzi do śmierci płodu i poronienia lub urodzenia martwego.

Diagnostyka

Odczyny serologiczne - odczyn Wassermana, odczyn VDRL, odczyn Kolmera. Leczenie farmakologiczne.
Istotne znaczenie ma wywiad środowiskowy w celu epidemiologicznego ustalenia wszystkich osób, które mógłby zostać zarażone przez osobę chorą.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.