Kazimierz Twardowski (1866-1938) - filozof polski, uczeń Franza Brentany, twórca słynnej lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii.
Absolwent wiedeńskiego Theresianum. Od 1895 profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Z jego inicjatywy na początku XX wieku powstało Polskie Towarzystwo Filozoficzne, wydające od 1911 "Ruch Filozoficzny". Na jego charyzmatyczne wykłady uniwersyteckie ("Zarys historii filozofii", "Zarys logiki", "Wstęp do psychologii", "życie psychiczne a układ nerwowy", "Rozwój filozofii nowożytnej"),obowiązkowe dla wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa, prowadzone o bardzo wczesnej porze przychodziły tłumy studentów. Twardowski był świetnym wykładowcą i dydaktykiem.
Do jego uczniów należeli: Tadeusz Czeżowski, Kazimierz Sośnicki, Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden, Izydora Dąmbska, Władysław Witwicki.
Opublikował prace:
  • Wyobrażenia i pojęcia
  • Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki
  • O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie...
Twardowski zajął naczelne miejsce pod względem ugruntowania metodologii badawczej i definicyjnej w naukach filozoficznych i psychologii eksperymentalnej oraz nowej teorii podziału nauk na aprioryczne i empiryczne. Nie był uczonym "gabinetowym" - często odwiedzał kawiarnię Szkocką, gdzie królował w gronie filozofów i matematyków.
Źródło: Marian Tyrowicz: Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. Ossolineum 1991.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.