Kazimierz Jan Majdański (ur. 1 marca 1916 w Małgowie), polski duchowny katolicki, biskup szczecińsko-kamieński, teolog.
Pochodzi z wielodzietnej rodziny robotniczo-rolniczej. W latach 1934-1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku; 7 listopada 1939, jako alumn VI roku, został aresztowany przez gestapo. Był więziony w Sachsenhausen i Dachau, został w Dachau poddany doświadczeniom pseudomedycznym. Po zwolnieniu przyjął święcenia kapłańskie 29 lipca 1945 w Paryżu. Odbył studia doktoranckie w dziedzinie teologii moralnej na Uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. Od 1949 był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku oraz wykładowcą miejscowego seminarium (także jego wicerektorem w latach 1952-1957). Kierował redakcją pisma "Ateneum Kapłańskie" (1956-1974).
19 listopada 1962 został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim, ze stolicą tytularną Zorolus. Odebrał sakrę biskupią 24 marca 1963 we Włocławku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełnił funkcje wikariusza generalnego diecezji oraz dziekana kapituły katedralnej. Brał udział w II i IV sesji Soboru Watykańskiego II. Prowadził wykłady w Akademii Teologii Katolickiej, w 1972 habilitował się; w 1975 założył Instytut Studiów nad Rodziną przy ATK i został jego pierwszym dyrektorem (do 1993).
W marcu 1979 został przeniesiony na stolicę biskupią szczecińsko-kamieńską. W okresie sprawowania przez niego funkcji biskupiej powstało Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie (1981) oraz Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego - Świętej Rodziny (1986). W 1987 był inicjatorem i organizatorem wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Przyczynił się do rozwoju i poszerzenia diecezji, co dało podstawy do podniesienia Szczecina do rangi metropolii w marcu 1992. W tym samym czasie biskup Majdański - ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego - został przeniesiony w stan spoczynku, otrzymał jednocześnie tytuł arcybiskupa ad personam. Uczestniczył w pracach instytucji watykańskich, był wiceprzewodniczącycm Papieskiej Rady ds. Rodziny, brał udział w sesji Światowego Synodu Biskupów w 1980.
Jako naukowiec specjalizuje się w teologii małżeństwa i rodziny. W 1982 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor m.in.:
  • Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny (Poznań-Warszawa 1979, tłumaczone na włoski i francuski)
  • Będziecie moimi świadkami (Szczecin 1987, tłumaczone na hiszpański, włoski i niemiecki)
  • Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia (Warszawa 1995)
Źródła:
  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000
  • Grzegorz Polak, Kto jest kim w Kościele?, Warszawa 1996
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.