Kazimierz_Dąbrowski -
Kazimierz Dąbrowski (ur. 1 września 1902 w Klarowie k. Lublina, zm. 26 listopada 1980 w Warszawie) - psycholog, psychiatra i filozof, twórca teorii dezintegracji pozytywnej oraz pionier ruchu higieny psychicznej. Publikował również pod pseudonimem Paweł Cienin/Paul Cienin.
Zakres materiału szkoły powszechnej opanował w domu rodziców, w majatku Klarowo k. Lublina, potem uczył się w Gimnazjum Lubelskim (1916-1921) i będąc uczniem już studiował jako wolontariusz polonistykę na KUL, a następnie po maturze studiował medycynę - na UW w Warszawie, na UAM w Poznaniu i na Uniwersytecie w Genewie. Studiował równolegle psychologię na UAM w Poznaniu a nastepnie w Instytucie J.J. Rousseau w Genewie pod kierownictwem, J. Claparede`a i Jeana Piageta.
Obronił dwa doktoraty z medycyny (Genewa) i z psychologii (Poznań). Habilitację z zakresu psychiatrii dziecięcej przeprowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1948, ale została ona zatwierdzona dopiero zmianach politycznych 1956 roku.
Abraham Maslow zaproponował Dąbrowskiemu objęcie honorowej profesury na Uniwersytecie w Cincinnati, w którym pracował do emerytury. Do objęcia stanowiska nie doszło z przyczyn rodzinnych.
Zdrowie psychiczne
Zdrowie psychiczne jest to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego.
K. Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa 1979, s. 39

Konflikty wewnętrzne
Konflikty wewnętrzne są zasadniczym elementem pozytywnym w tworzeniu hierarchii wartości, w tworzeniu wielopoziomowego psychicznego środowiska wewnętrznego oraz w budowie konkretnego ideału indywidualnego i społecznego. Dlatego jesteśmy zdania, że jednostka nie może realizować zdrowia psychicznego, w sensie zdrowia rozwijającego się bez udziału takich konfliktów. Z tego tez względu jednostki z konfliktami wewnętrznymi, z pewnej mierze również zewnętrznymi związanymni z pierwszymi i im podporządkowanymi będziemy podejrzewać o zdrowie psychiczne, a jednostki nie przejawiające takich konfliktów o uposledzenie uczuciowe (psychopatię), o upośledzenie umysłowe,
K. Dabrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, s. 45

Wskaźniki rozwoju osobowego
Do głównych wskaźników rozwoju osobowego K. Dąbrowski zaliczył, m.in.:
1. wzmożoną pobudliwość psychiczną,
2. niski próg frustracji,
3. nerwice i psychonerwice,
4. konflikty wewnętrzne,
5. przystosowanie i nieprzystosowanie pozytywne
T. Kobierzycki, Osoba  dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989, s. 87

Książki

 • Les conditions psychologique du suicide, Geneve 1929 (praca doktorska)
 • Podstawy psychlogiczne samodręczenia (automutylacji), Warszawa 1933 (praca doktorska)
  • wersja angielska Boston 1937 (jako praca habilitacyjna)
 • Behawioryzm i kierunki pokrewne w psychologii, l Warszawa 1934
 • Nerwowość dzieci i młodzieży, Warszawa 1935 (wyd. IV Warszawa 1976)
 • Kwestionariusz neurotyczny, Warszawa 1938
 • Państwowy Instytut Higieny Psychicznej, Warszawa 1947
 • Struktura psychiatrii dziecięcej, Lubiąż 1958
 • Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca, Warszawa 1959
 • Higiena psychiczna, Warszawa 1962
 • O dezyntegracji pozytywnej, Warszawa 1964
 • Positive disintegration, Boston 1964
 • Personality - shaping trough Positive Disintegration, Boston 1967
 • Mental Growth trough Positive Disintegration, London 1972
  • wersja francuska, Quebec 1972
  • wersja hiszpańska, Lima 1972
 • Psychoneurosis is not an Illnes, London 1972
  • wersja francuska, Quebec 1972
  • wersja hiszpańska, Lima 1972
 • Multilevelness of Emotional and Instinctive Functions, vol. I, theory, vol 2. cases (with M. Piechowski), Edmonton 1972
 • Dwie diagnozy, Warszawa 1974
 • Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa 1974
 • Trud istnienia, Warszawa 1975 (wyd. 2. Warszawa 1985)
 • Theory of Levels of Emotional Development (with M. Piechowski), New York 1977
 • Psychotherapies actuelles (avec. L. Granger et autres), Quebec 1977
 • S`ila a une toxicomane dans votre famille (avec Gougen et autres), Quebec 1977
 • Psychoterapia przez rozwój, Warszawa 1979
 • Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979
 • Zdrowie psychiczne (redaktor i współautor), Warszawa 1979 (wyd. 3. Warszawa 1985)
 • Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Warszawa 1980 (wyd. 2. Lublin 1984)
 • Pasja rozwoju, Warszawa 1982
 • W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1996

Doktoraty

filozofia człowieka:
 • Tadeusz Kobierzycki, Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej. Analiza filozoficzna, Biblioteka IFiS PAN, Warszawa 1982
teologia duchowości:
 • Czesław Kozłowski SI, Uniwersytet Gregorianum, Roma
psychologia kliniczna:
 • Zofia Paśniewska-Kuć, Potencjalność samorozwoju osób z nerwicą natręctw (Próba skonstruowania modelu nerwicy natręctw w oparciu o teorię dezintegracji pozytywnej. K. Dąbrowskiego), KUL Lublin 1991,
 • Anna Mróz, Rozwój osoby według teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza wybranej grupy), KUL, Lublin 2002.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.