Kazachowie

Kazachowie (podgląd zawartości)

To lud turecki zamieszkujący Środkową Azję, znany z doskonale opanowanej jazdy konnej i sposobu polowania z ptakami drapieżnymi. Kazachowie są potomkami wczesnych ludów tureckich i plemion mongolskich. Na ich kulturę wpływ miały głównie kultura mongolska, perska, rosyjska oraz arabska. języków tureckich, podobieństwo jest tak duże, że Kazachowie, Uzbecy, Kirgizi, Tatarzy oraz Ujgurzy mogą porozumiewać się między sobą bez tłumaczy.
Wyniki wyszukiwań związane z "Kazachowie"
wyników 3