Katastrofa_budowlana_na_Akademii_Rolniczej_we_Wrocławiu -
Katastrofa budowlana, do której doszło 22 marca 1966 podczas budowy budynku Wydziału Melioracji dla ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Akademii Rolniczej) we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim była skutkiem pośpiechu i niezachowania technologicznego harmonogramu robót. Wskutek nacisków politycznych ówczesnych działaczy PZPR, dla których niezwykle istotne były propagandowe efekty tego, że widoczne jest "wzrastanie" budynku, kierownictwo budowy nakazało robotnikom stawianie kolejnych elementów pięter bez równoległego wykonywania robót murarskich na poszczególnych piętrach, które zapewniałyby usztywnienie konstrukcji. Bez takiego usztywnienia wystarczył silniejszy podmuch wiatru, jak to się stało w marcu 1966 i cała konstrukcja złożyła się jak domek z kart. W katastrofie zginął majster budowy i kilku robotników.
Po katastrofie, przy pomocy wojska i wszelkiego dostępnego wówczas sprzętu rozbierano rumowisko dzień i noc, wywożąc elementy na wysypisko gruzu i usiłując dotrzeć jak najszybciej do zasypanych. Żaden z nich nie przeżył.
Zobacz też: Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.