Karpaty Zewnętrzne, ze względu na budowę geologiczną zwane też Karpatami fliszowymi, ciągną się jednym długim łukiem od doliny Dunaju w pobliżu Wiednia, po przełęcz Predeal w Rumunii, przez terytoria Austrii, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rumunii.
Zbudowane są głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych (rzadziej z innych skał osadowych), które nazywamy fliszem karpackim. Zostały one sfałdowane na przełomie paleogenu i neogenu, ale ruchy górotwórcze trwały jeszcze później (zwłaszcza w Karpatach Wschodnich).
Karpaty Zewnętrzne dzieli się na:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.