Karpaty Południowe (53), są częścią Karpat położoną na terenie Rumunii, rozciągają się od przełęczy Predeal na wschodzie, po przełom Żelaznej Bramy na zachodzie. Najwyższym szczytem jest Moldoveanu 2543 m.n.p.m. (Góry Fogarskie), nie są więc najwyższą częścią Karpat, ale za to najbardziej wyniosłą. Zbudowane są głównie ze skał krystalicznych i metamorficznych, na zachodzie częściowo przykrytych seriami wapiennymi.
Góry zostały sfałdowane w kredzie. W paleogenie nastąpiło zrównanie wypiętrzonych mas skalnych, a następnie w paleogenie i neogenie podnoszenie razem z całym blokiem karpackim. Plejstocen przyniósł zlodowacenie najwyższych partii górskich, co nadało im charakter wysokogórskich. Najsilniej zlodowacone było pasmo Gór Fogaraskich, dobrze wykształcone formy rzeżby polodowcowej znajdują się też w masywach Retezat, Godeanu, Lotru i Ţarcu.
W Karpatach Południowych wyróżnione są następujące grupy górskie:
Karpaty_Południowe -

 • Grupa Fogaraska
  • Bucegi
  • Leaota
  • Piatra Craiului
  • Góry Iezerul
  • Góry Fogaraskie (rum. Munţii Făgăraşului)
  • Obniżenie Lovistei
  • Pasmo Cozia
 • Grupa Parîngu
  • Góry Căpătini
  • Parîng
  • Obniżenie Lotru
  • Góry Lotru
  • Góry Sybińskie
  • Góry Sebeş
 • Grupa Godeanu-Retezat
  • Kotlina Petroşeni
  • Masyw Retezat
  • Masyw Godeanu
  • Góry Ţarcu
  • Bruzda Czerny
  • Góry Vîlcan
  • Góry Mehedinţi
 • Poiana Ruscă
 • Góry Banackie
  • Bruzda Temesz-Czerna
  • Góry Almăj
  • Góry Locva
  • Kotlina Almăj
  • Masyw Semenic
  • Góry Anińskie
  • Obniżenie Caraş-Reşiţa
  • Góry Dognecea
Oprócz właściwych Karpat Południowych, do tego regionu zalicza się też luźno z nimi związane Subkarpaty Południowe, zbudowane z młodszych (neogeńskich serii skalnych, które zostały objęte ruchami górotwórczymi. Podobna jednostka tzw. Subkarpaty Wschodnie, występują w Zewnętrznych Karpatach Wschodnich.
 • Subkarpaty Południowe (Getyckie)
  • Subkarpaty Ardżeszu
  • Subkarpaty Aluty
  • Subkarpaty Olteńskie
Niektórzy geografowie rumuńscy nie zaliczają Gór Banackich i Poiana Ruscă do karpat południowych, lecz do Gór Zachodniorumuńskich.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.