Karol Sienkiewicz (urodzony 20 stycznia 1793 w Kalinówce na Ukrainie - zmarł 7 lutego 1860 w Paryżu), polski poeta, historyk, działacz społeczno-polityczny, współtwórca Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Kształcił się początkowo u księży bazylianów w Humaniu, a następnie w Winnicy oraz Krzemieńcu.
Od lat młodości zaczął zajmować się poezją, tłumaczył też dzieła klasyczne. W roku 1816 dostał się pod opiekę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który wysłał go na studia za granicę. W latach 1819-1822 studiował bibliotekarstwo w Paryżu.
Po studiach Sienkiewicz został prywatnym sekretarzem Czartoryskiego. W 1823 roku otrzymał stanowisko kierownika Biblioteki Czartoryskich w Puławach.
W roku 1830 wstąpił do gwardii narodowej. Po upadku powstania listopadowego, wraz z ks. Czartoryskim, wyemigrował do Francji, tam był związany z obozem Hotelu Lambert.
Redaktor Kroniki Emigracji Polskiej (1836-1838), sekretarz Wydziału Historycznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Zbierał i publikował materiały historyczne, pisał utwory poetyckie, z których najbardziej znane są Pisma wierszem (1888).
Przełożył wiersz francuskiego poety Casimira François Delavigne z 1831 roku La Varsovienné, znany pod polskim tytułem jako Warszawianka 1831 roku.
Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.