Podczas swego ponad dwudziestosześcioletniego pontyfikatu papież Jan Paweł II powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników. Na dziewięciu konsystorzach papież kreował kardynałami 231 duchownych katolickich.

Nominacje 30 czerwca 1979

Nominacje 2 lutego 1983

Nominacje 25 maja 1985

Nominacje 28 czerwca 1988

Nominacje 28 czerwca 1991

Nominacje 26 listopada 1994

Nominacje 21 lutego 1998

Nominacje 21 lutego 2001

Nominacje 21 października 2003

W 2003, mianując kardynałów, Jan Paweł II zachował imię jednego kardynała w tajemnicy, w swoim sercu (łac.: in pectore). Jednak wobec niespełnienia formalnego warunku podania przez papieża nazwiska tego kardynała w obecności przynajmniej dwóch świadków, z chwilą śmierci Jana Pawła II ten wybór przestał obowiązywać (nawet gdyby udało się ustalić kogo papież miał na myśli).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.