Kapadocjakraina historyczna w Tureckiej Anatolii, znana przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Kapadocja była aż do średniowiecza silnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego.

Etymologia nazwy

Najwcześniejsze wzmianki o Kapadocji pochodza z drugiej połowy VI wieku pne, gdzie jest wymieniana jako posiadłość (staroperski dahyu-) dwóch wczesnych achemenidzkich królów Persji, Dariusza Wielkiego i Kserksesa. Na tej liście teren jest nazywany w staroperskim Katpatuka z całą pewnością wyrazem pochodzenia obcego będącym zbitkiem dwóch słów. Dwie inne wersje językowe tej inskrypcji, elamicka i akadyjska zawieraja prostszą nazwę tej prowincji czyli katpa słowo oznaczające stronę i wodza przodków w elamickim czyli TukaRoom, Adrian. (1997). Placenames of the World. London: MacFarland and Company..
Herodot pisał jakoby nazwa Kapadocjanie została przejęta od Persów, podczas gdy wcześniej na określenie ludów zamieszkujących te tereny używano greckiego słowa Leucosyri w polskim tłumaczeniu oznaczającego Syryjczyków bądź Białych Syryjczyków. Jednym z plemion kapadockich o jakich wspominał Herodot razem z Józefem Flawiuszem byli Mescheńczycy wywodzący swój rodowód od Mosocha, syna JafetaJózef Flawiusz Antiquitates Judaicae I:6,
Nazwa tych terenów jest też wspominana w Biblii w Dziejach ApostolskichDz 2:9 Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi; gdzie Kapadocjanie są wymieniani jako jedne z pierwszych ludów które usłyszały o dobrej nowinie z ust Galilejczyków we własnym języku w dniu zesłania Ducha Świętego niedługo po zmartwychwstaniu JezusaDz 2:5 A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem.. Utwór Flawiusza i wykopaliskaMiędzy innymi odkrycie Synagogi w Sardis potwierdza jakoby na terenie Kapadocji tego okresu były wspólnoty żydowskieZob. Historia Żydów w Turcji ..

Podział Kapadocji przez Persów

W czasach imperium Perskiego zdobywcy podzielili Kapadocję na dwie odrębne satrapie z czego jedna dalej zwana Kapadocją obejmowała tereny leżące centralnie wewnątrz kraju i dalej nazywana starą nazwą, czasem z przedrostkiem wielka przez starożytnych greckich geografów, podczas gdy drugą nazwano Pontem. Podział nastąpił przed czasami Ksenofonta ponieważ wędrowali już przez Pont. Po upadku imperium perskiego obie prowincje kontynuowały samodzielną politykę, wiec w dalszym ciągu artykułu tereny Pontu zostaną pominięte.
Królestwo Kapadocji istniało jako niezależne państwo jeszcze w czasach Strabona z tym że nazwa obszaru została zmieniona na Cylicję po tym jak założono nową stolicę prowincji Mazacę. Tylko dwa miasta tego królestwa są wymieniane przez Strabona czyli CezareaNowa nadana przez Rzymian nazwa Mazaki i Tyana położona niedaleko od stóp gór Taurus.

Monastycyzm kapadocki

thumb|right|250px|Jezus nauczający Apostołów, Kapadocja, ok. XII w.] W IV wieku w Kapadocji, pod wpływem cenobityzmu egipskiego, zapoczątkowanego przez Pachomiusza, zaczęły się tworzyć małe wspólnoty anachoretów, żyjących pod duchowym kierownictwem św. Bazylego, biskupa Cezarei. Drążyli swe cele bezpośrednio w miękkich skałach tufowych. Szczególne skupisko klasztorów znajduje się w ramach dzisiejszego Parku Narodowego Göreme, będącego na liście zabytków UNESCO. W okolicy Nevşehir, istnieją liczne podziemne miasta mnichów, np. Kaymaklı, Derinkuyu i in., w których chrześcijanie chowali się przed prześladowaniami, najpierw ze strony rzymian, potem muzułmanówPor. .

Ojcowie kapadoccy

IV wiek przyniósł rozkwit życia teologicznego w Kapadocji. Wśród najbardziej znanych Ojców KościołaBazyli Wielki z Cezarei, Grzegorz z Nyssy i Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, w tradycji prawosławnej zwany "teologiem". Ich nauczanie było kontynuacją szkoły Orygenesa, który znalazł w nich obrońców, którzy znając zasługi i skrajności mistrza, mimo iż czasem się z nim nie zgadzali, zachowali jego ducha.

Atrakcje turystyczne Kapadocji

  • Üçhisar - skalne miasto
  • Skalne kościoły w Göreme
  • Kaymaklı - podziemne miasto
  • Tufowe doliny Kapadocji: Dolina Miłości i Dolina Wyobraźni

Bibliografia

Kapadokija
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.