Konzentrationslager Kaiserwald - niemiecki obóz koncentracyjny istniejący w latach 1943-1944 pod Rygą, na terytorium podbitej przez Rzeszę Łotwy.

Historia obozu

Obóz został założony w marcu 1943 roku. Część z więźniów była wykorzystywana w kamandach zewnętrznych, które przekształciły się w obozy podległe KL Kaiserwald. Obozów pracy (Arbeitslager) podległych Kl Kaserwald było około 20 na całym terytorium Łotwy. Byli oni wykorzystywani przez niemieckie firmy istniejące w regionie, między innymi przez Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft. Więźniowie pracowali w kopalniach, fabrykach i hodowlach. W pewnej mierze byli również wykorzystywani w przygotowaniach do zastopowania natarcia Armii Czerwonej.
W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, część więźniów została wymordowana, część ewakuowana do KL Stutthof.
Komendantem obozu był SS Obersturmführer Zauer

Więźniowie i ofiary

Warunki życia więźniów były bardzo ciężkie, co wiązało się – poza ideologią wyniszczenia przez pracę - m.in. z trudnościami niemieckimi na froncie wschodnim. Przede wszystkim dokuczał nieustanny głód i chłód.
Pierwszymi jego więźniami było kilkuset kryminalistów niemieckich. Począwszy od czerwca jednak przytłaczająca większość więźniów pochodziła z żydowskich gett z terenów Łotwy, lecz również Litwy, czasem także Generalnej Gubernii, Warthelandu i Węgier.
W marcu 1944, w obozie głównym i podobozach znajdowało się 11.878 więźniów, mniej więcej po równo mężczyźni i kobiety. Tylko 95 osób wśród nich nie było Żydami.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.