Kadłub – część konstrukcji łącząca w jedną całość pozostałe części, zespoły i podzespoły wchodzące w skład tej konstrukcji. Kadłub utrzymuje pozostałe części w określonym wzajemnym położeniu oraz przejmuje obciążenia działające na te części. Stanowi też osłonę chroniącą przed wpływami otoczenia. Małe kadłuby są nazywane korpusami.
Kadłub samolotu jest podstawowym zespołem łączącym wszystkie jego części. Do kadłuba są przymocowane skrzydła, usterzenie ogonowe lub przednie, czasem zespoły napędowe. Mieszczą się w nim kabina załogi, kabina pasażerska i inne pomieszczenia (np. ładownie na towary, komory bombowe, zbiorniki paliwa, pomocnicze zespoły napędowe, komory podwozia oraz większość wyposażenia i instalacji).
Samoloty są na ogół jednokadłubowe, rzadko dwukadłubowe lub bezkadłubowe (tzw. skrzydło latające).
Przeważnie do boków kadłuba – w dolnej, środkowej lub górnej części jego wysokości – przymocowane są skrzydła. Samolot nazywa się wówczas odpowiednio: dolnopłatem, średniopłatem lub górnopłatem.
Kadłub statku wodnego stanowi główną jego konstrukcję zapewniającą mu pływalność i stateczność. Służy także do pomieszczenia załogi, pasażerów i ładunków.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.