Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, KPEiR to polska partia polityczna o lewicowym programie, które opowiada się za zmniejszeniem długu publicznego, walką z monopolami. Prezesem partii jest Tomasz Mamiński.
Nadrzędny cel KPEiR to:
a) obrona ludzi starszych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych samotnie wychowujących dzieci, b) ochrona przed obniżaniem poziomu życia i degradacja społeczną.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.