Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) - to powstała w 1975 r., instytucja międzynarodowa, powołana w celu współpracy między krajami Europy w dziedzinie zapobiegania wojnom, konfliktom etnicznymi i naruszeniom praw człowieka. W 1995 jej nazwa została zmieniona na OBWE (Ogranizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).
Idea powstania konferencji zrodziłą się w latach 60-tych, kiedy stało się jasne, że dla dobra Europy należy nawiązać współpracę pomiędzy państwami należącymi do NATO i Układem Warszawskim. Na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (14 grudnia 1964 r.) Adam Rapacki - minister spraw zagranicznych PRL zaproponował zwołanie ogólnoeuropejskiej konferencji na temat bezpieczeństwa i pokoju.
Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się w 1972 r., od następnego roku toczyły się konferencje dwu- i wielostronne. 1 sierpnia 1975r., w Helsinkach podpisano Akt Końcowy KWBE, który po raz pierwszy określił wspólne reguły postępowania wobec siebie państw sygnatariuszy oraz określił zasady postępowania względem obywateli. Do układu, oprócz większości państw Europejskich dołączyły także USA i Kanada.
W Akcie Końcowym znalazły się zasady:
  • demokratyzaji zasad stosunków międzynarodowych,
  • nienaruszalności granic,
  • integracji terytorialnej,
  • poszanowania praw człowieka (wolość myśli, sumienia, religii, przekonań).
Wyznaczono także trzy dziedziny wsółpracy międzynarodowej (koszyki):
  1. bezpieczeństwo
  2. współpraca gospodarcza
  3. prawa człowieka
Od 1975 r. odbywały się nieregularne konferencje. Dopiero w 1990 r. w Paryżu zadecydowano o zinstytucjonalizuwaniu struktur KBWE. W 1994 r. zadecydowaniu o konieczności przekształcenia Konferecji w sprawnie działającą oraganizację, spotykającą się regularnie. Wtedy też zmieniono nazwę na OBWE i utworzono stały sekretariat organizacji w Wiedniu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.