Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  • Jork - półwysep w Australii
  • Jork - przylądek w Australii
  • Jork (nazwisko) - nazwisko rodowe szlachty z okolic Śląska, przybyłej na ziemie polskie po reformacji kościoła w Angli (zob. kościół anglikański). Część członków rodziny York została wygnana z Anglii lub uciekła nie przyjmując anglicyzmu i zachowując wierność Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Znajdując schronienie u wielmożów polskich, potomkowie rodziny Yorków przetrwali do dzisiejszych czasów nie używając oficjalnie tytułu szlacheckiego. Podczas różnych wydarzeń historycznych na ziemiach polskich zaistniały zmiany w pisowni nazwiska: York, Iork, aż wreszcie ostatnia forma powstała po pierwszej wojnie światowej: Jork. Po roku 1966, kiedy zniesiono stan szlachecki w Polsce, tytułowanie się nie miało żadnego znaczenia uprzywilejowanego ani politycznego.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.