Jerzy Józef Wiatr (ur. 1931) - socjolog i politolog. Profesor, szef Katedry Socjologii Polityki Instytutu Socjologii i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, a gościnnie również na University of Michigan, University of British Columbia, Manchester University.
Pracę magisterską, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Bankrutowanie autorytetów moralnych kapitalizmu w Polsce międzywojennej w świetle "Wspomnień robotników", obronił w 1954 r., a jej promotorem był Julian Hochfeld. Przez dwie kadencje Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 1979-1982 - wiceprezydent IPSA (International Political Science Association). Poseł na sejm I i II kadencji. Minister edukacji narodowej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (w latach 1996-1997).

Najważniejsze publikacje

  • Naród i państwo : socjologiczne problemy kwestii narodowej (KiW, 1969);
  • Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1979);
  • Socjologia stosunków politycznych (PWN, 1980);
  • Drogi do wolności: polityczne mechanizmy rozwoju krajów postkolonialnych (IPM-L KC PZPR, 1982);
  • Socjologia wojska (MON, 1982);
  • Marksistowska teoria rozwoju społecznego (PWN, 1983);
  • Marksizm i polityka (Biblioteka Studiów nad Marksizmem, KiW, 1987);
  • Socjologia wielkiej przemiany (KAP, 1999);
  • Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku (Scholar, 2000);
  • Refleksje o polskim interesie narodowym (IFiS PAN, 2004).


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.