Jerzy Uziębło (ur. 29 marca 1942 w Drohiczynie), działacz państwowy, kapitan żeglugi wielkiej.
Ukończył Państwową Szkołę Morską w Gdyni (1964) oraz studium podyplomowe w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (1976); 1962-1990 członek PZPR, następnie SdRP; był m.in. członkiem Rady Naczelnej SdRP (wybrany na zjeździe założycielskim w styczniu 1990) i członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego SdRP (1990-1991); 1964-1984 pracował w Polskich Liniach Oceanicznych (1978-1983 jako kapitan statku); 1984-1987 przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków Dalekomorskich; 1986-1989 członek Rady Państwa; 1986-1990 wiceprzewodniczący OPZZ. Był posłem na Sejm PRL IX kadencji (1985-1989).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.