Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna), działacz państwowy, ekonomista.
1949 ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim, od 1979 z tytułem prof. nadzwyczajnego nauk ekonomicznych.
1956-1965 wiceprezes, następnie do 1980 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu; 1981-1982 należał do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego; od 1984 przewodniczący Forum Myśli Katolicko-Społecznej.
1949-1963 zajmował kierownicze stanowiska w państwowych przedsiębiorstwach handlowych w Poznaniu, 1963-1966 główny ekonomista w Wojewódzkim Ośrodku Techniki w Poznaniu, 1966-1967 pracował w Instytucie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, 1967-1980 w Spółdzielczym Instytucie Badawczym w Warszawie. Od 1973 pracownik naukowy KUL.
1980 (od kwietnia do listopada) członek Rady Państwa, 1980-1982 wicepremier i 1981-1982 przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Radzie Ministrów, 1982-1989 wicemarszałek Sejmu. Był posłem na Sejm w latach 1976-1989 (kadencje VII-IX).
Działacz i członek władz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, 1982-1983 wiceprzewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej, 1983-1989 Rady Krajowej PRON, 1983-1989 członek Prezydium Rady Krajowej PRON. Przewodniczył Radzie Warszawskiej PRON od 1987.
Autor ponad 160 artykułów z zakresu ekonomiki handlu i usług oraz etyki społecznej (publikowane w polskiej i zagranicznej prasie fachowej); ukazały się także książki, m.in. Specjalizacja w działalności usługowej (1966), Rynek usług agrochemicznych (1971), Przewidywanie popytu na usługi produkcyjne dla rolnictwa (1974), Usługi spółdzielcze w mieście (1976), Prosta kooperacja w gospodarce żywnościowej PRL (1978).
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.